Dormit aliquando ius, moritur nunquam
logo

Institut je osnovan sa ciljem da radi na promociji i jačanju vladavine prava, da se strogo poštuju ustavom zajamčena ljudska i manjinska prava, promocija ograničenja vlasti i potčinjenosti Ustavu kao najvišem pravnom aktu u zemlji, kako bi Srbija bila prepoznata kao zemlja u kojoj su ispunjeni svi elementi vladavine prava i kao uređena pravna država, a sve aktivnosti iz misije Instituta ostvarene.

Pregled
najnovijih
vesti
događaja, informacija
i još mnogo toga

Aktuelnosti

i kratke informacije

Saopštenja

o radu Instituta

Fotografije

i video zapisi
Ko
smo mi?

Institut je osnovan u februaru 2023. godine. Članovi Izvršnog odbora su diplomirani pravnici sa višegodišnjim iskustvom u pravosuđu, državnim organima, advokaturi i drugim oblastima prava u zemlji i inostranstvu.

Članovi Instituta su prepoznali važnost vladavine prava kao načina da se ograniči državna vlast pre svega putem ustava i zakona, na koji način će se sprečiti samovolja i zloupotreba vlasti, a građani i njihova prava će biti zaštićeni. Instrumenti kojima će se ostvatiti vladavina prava su princip ustavnosti i princip zakonitosti, slobodni i neposredni izbori, ustavom zajamčena ljudska i manjinska prava, te dosledno sprovedena podela vlasti na zakonodavnu izvršnu i sudsku.