Radi ostvarivanja svoje misije Institut:

  1. prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti vladavine prava i pravne države;
  2. organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti vladavine prava i pravne države;
  3. objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na vladavinu prava i pravnu državu;
  4. sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave pitanjima vladavine prava,
  5. izrada i sprovođenje projekata, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, u oblasti vladavine prava i pravne države;
  6. praćenje i monitoring sprovođenja demokratskih izbora u Republici Srbiji na svim nivoima.

Rad na projektima radi ostvarivanja svega pomenutog.